Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  2 lipca 2022 r.