Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
"Przebudowa i rozbudowa budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Bażanowicach wraz z budową sali gimnastycznej"

CPV:
45214200-2

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
20 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz złożenia, ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-04-27 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-04-27 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
50 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące