Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie:  18 lutego 2022 r.