Treść petycji: Skan petycji w załączniku.

Data złożenia petycji: 20 stycznia 2021 r.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art.4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przewidywany termin załatwienia sprawy do: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Sprawa w toku