Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Goleszów w sezonie zimowym 2020/2021

CPV:
90620000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu

Termin realizacji:
sezon zimowy 2020/2012

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, biuro podawcze, parter

Oferty można składać do:
2020-10-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-10-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, sala sesyjna

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące