Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2020 r.