Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Goleszów

CPV:
90 51 31 00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zogonie z SIWZ i ogłoszeniem

Termin realizacji:
od 01.07.2020 do 31.12.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty składane w formie elektronicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty można składać do:
2020-03-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-03-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 - Referat Inwestycji i remontów pokój nr 14

Kryteria wyboru:
Zgodnie z SIWZ

Wadium:
40 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące