Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Dostawa używanej koparko - ładowarki dla Gminy Goleszów

CPV:
" 43260000-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
do 30.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
biuro podawcze pokój nr 1


Oferty można składać do:
2019-12-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
sala sesyjna


Kryteria wyboru:
Cena 60%
Ilość przepracowanych motogodzin 40 %


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące