Rejestr projektów uchwał dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Goleszów w budynku przy ul. 1 Maja 5, pok. 10 - Biuro Obsługi Rady Gminy Goleszów.