Rejestr uchwał Rady Gminy Goleszów dostępny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Goleszów w budynku przy ul. 1 Maja 5, pok. 18 - biuro Sekretarza Gminy Goleszów.