Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Goleszów w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021

CPV:
90620000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
Do 30.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, biuro podawcze parter, pokó Nr 1

Oferty można składać do:
2019-09-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-09-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
sala sesyjna I piętro


Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
1000,00

Uwagi:
tysiąc zł na każdą z części zamówienia

Firmy uczestniczące