Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Stromej w Kisielowie

CPV:
45233126-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
swkazane w SIWZ

Termin realizacji:
31.10.2019

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
biuro podawcze - patrer


Oferty można składać do:
2019-09-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-09-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
sala sesyjn


Kryteria wyboru:
wskazane w SIWZ

Wadium:
2000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące