Złożona dnia 12 sierpnia  2019 r.

Zawiadomienie o pozostawieniu etycji bez rozpatrzenia z nia 5 września 2019 r.