Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Goleszów

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Okreslone w SIWZ i ogłoszeniu

Termin realizacji:
od 01.07.2019 do 30.06.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Elektronicznie za pośredzictwem "miniPortalu" i EPUAP

Oferty można składać do:
2019-05-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-05-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
40000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące