Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy GoleszówCPV:
90513100-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ Rozdział 6

Termin realizacji:
do 31.12.2020

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Tylko w wersji elektronicznej za pośrednictewm EPUAP i miniPortalu

Oferty można składać do:
2018-12-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-12-17 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów przy uzyciu aplikacji do odszyfrowania ofert

Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
40 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące