Przewodnicząca zawiadamia, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się

9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 16:30

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok.

2.      Sprawy bieżące.