Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 24 listopad 2017 r.