Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 8 marzec 2017 r.