Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 22 październik 2015 r.