Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 20 styczeń 2015 r.