Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 20 maj 2014 r.