Zarządzenie nr 0050.51.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.94.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.136.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.151.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.82.2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.94.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.138.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.250A.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.92.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.106.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.153.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.158.2019 z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.209.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.255.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.40.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.264.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Goleszów z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zaządzenia nr 0050.264.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów

Zarządzenie nr 0050.191.2022 Wójta Gminy Goleszów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.264.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.8A.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.264.2021 Wójta Gminy Goleszw z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Goleszów