Przewodniczący zawiadamia, że Komisja ds. statutu Gminy odbędzie się

21 kwietnia (wtorek) 2015 r. o godz. 15.30

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Analiza propozycji zmian przepisów Statutu (Rozdział I, Rozdział II, Rozdział III, Rozdział IV Oddział 1, Rozdział IV Oddział 3).
  3. Sprawy bieżące.