Zarządzenie Nr 0050.245.2014 Wójta Gminy Goleszów  dnia 31 października 2014 r.