przejdź do zarządzenia nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 29.01.2014 r.