przejdź do zarządzenia nr 0050.211.2013 z dnia 14.11.2013 r.