Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Rodzaj aktu: obwieszczenie

Nr aktu: bez numeru

Data aktu: 2013-04-30

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Cisownica

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-05-10

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 3816

Data wejścia w życie: 2013-05- 10

Zmieniany przez: -