Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 75/2012

Data aktu: 2012-11-20

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-01-09

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 237  

Data wejścia w życie: 2013-01-23

Zmieniany przez: -

 

Częściowo unieważniony przez:

Rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez Wojewodę Śląskiego nr NPII.4131.1.629.2012 z dnia 2012-12-28 stwierdzające nieważność części uchwały Nr 75/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-01-09

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 295