Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów