Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013