Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goleszów