Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi