Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Goleszowie