Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013