Uchwała nr 0007.30.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Goleszów Równia