Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 62/2011

Data aktu: 2011-08-31

w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

Data i miejsce ogłoszenia: 2011-10-11

 Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 246 poz.4102

Data wejścia w życie: 2011-10-26

Zmieniany przez: -

 

Treść aktu