Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 14/2011

Data aktu: 2011-03-30

w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów

Data i miejsce ogłoszenia: 2011-06-07, Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 122, poz.2314

Data wejścia w życie: 2011-06-22

Zmieniany przez: -

 

Treść aktu