Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w trakcie powodzi 2010r. mogą skorzystać z pożyczek udzielanych przez wybrane fundusze.
Informacje na temat tych funduszy można uzyskać na stronie internetowej http://www.mg.gov.pl/.
W załączeniu ustawa określająca zasady udzielania pożyczek.