Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu Urzedu Gminy Goleszów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Goleszów

CPV:
09132100-4

Tryb zamówienia:
Tryb podtawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
12 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego na miniportalu

Oferty można składać do:
2022-11-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-11-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące