Duraj Elżbieta Joanna - Przewodnicząca Rady Gminy Goleszów

Kożdoń Janusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Goleszów, ,

Brudny Piotr -Przewodniczący Komisji Finansów i Rowoju Gminy, Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Florczykiewicz Ryszard Józef - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Hanus Renata - Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Hławiczka Wojciech Artur - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Lipowczan Karol Wiesław -

Maciejczek Andrzej - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Macura Karol - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Pońc Krzysztof Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Samosiuk Magdalena Agata - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Sikora Janusz - Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy, Członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Skark-Pieprzka Dorota Katarzyna - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Z-ca Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gminy

Tomica Edward Piotr - Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Członek Komisji Rewizyjnej

Żmija Sławomir Robert - Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gminy