W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. nie wpłynęła żadna petycja.