Uchwała nr 0007.61.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Goleszów