Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Remont sali ekspozycyjnej w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury


CPV:
45453000-7

Tryb zamówienia:
Zaproszenie do złożenia oferty

Warunki:
Zgodnie z zaproszeniem

Termin realizacji:
29.01.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów


Oferty można składać do:
2020-10-09 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-10-09 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów


Kryteria wyboru:
zgodnie z zaproszeniem

Wadium:
nie dityczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące