Adres:

Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie

ul. Cieszyńska 25

43-440 Goleszów

NIP 5482676045

tel. 334793632

BIP -http://www.cuw.goleszow.pl/