Przewodniczący zawiadamia, że Komisja ds. statutu Gminy odbędzie się

26 października (poniedziałek) 2015 r. o godz. 16:30

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Przedstawienie treści pisma radcy prawnego.
  3. Przyjęcie projektu statutu Gminy Goleszów.
  4. Sprawy bieżące.