Przewodniczący zawiadamia, że Komisja ds. statutu Gminy odbędzie się

15 lipca (środa) 2015 r. o godz. 15:30

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Analiza propozycji zmian przepisów Statutu (Rozdział VI, VII, VIII, IX, X).
  3. Sprawy bieżące.