Przewodniczący zawiadamia, że Komisja ds. statutu Gminy odbędzie się

18 czerwca (czwartek) 2015 r. o godz. 16:00

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów

 

 

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Analiza propozycji zmian przepisów Statutu (Rozdział IV Oddział 5 i Oddział 6).

3. Sprawy bieżące.