Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania niemieszkalnego budynku magazynowego na stację demontażu pojazdów oraz skup odpadów, na parceli nr 1348/78  w Goleszowie.