Przewodniczący zawiadamia, że Komisja ds. statutu Gminy odbędzie się

18 maja (poniedziałek) 2015 r. o godz. 15.30

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Analiza propozycji zmian przepisów Statutu (Rozdział IV Oddział 2, Oddział 4, Oddział 8 oraz Oddział 5).
  3. Sprawy bieżące.