Przewodnicząca zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 18 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Goleszowie.

 

Tematyka:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja o funkcjonowaniu szkół, przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w roku szoklnym 2014/1015.
  3. Analiza wniosków dotyczących kandydatów na laureata Srebrnej Cieszynianki.
  4. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji.